!

Indvandring

Design og layout af bog for Ertebølle Kommunikation og medlem af Europa-Parlamentet, Britta Thomsen, omkring indvandring i Europa

Design and layout  for a book about immigration in Europe by Ertebølle Communication and member of the European Parliament, Britta Thomsen.


AD / Graphic design

Client /  Ertebølle Kommunikation


Credits

Photo / Kirsten Boel og Jan Horskjær

Copy / Kirsten Boel, Britta Thomsen