!

NORDEUROPÆISKE BADEHOTELLER

Design og layout af bog i samarbejde med fotograf Jacob Termansen for Forlagskompagniet/Jepsen & Co.

Book design and layout in collaboration with photographer Jacob Termansen for Forlagskompagniet/Jepsen & Co.


Book design / Layout

Client / Forlagskompagniet / Jepsen & Co.


Credits

Photo / Jacob Termansen

Copy / Gitte Just